Tải Game

[BIG UPDATE 3.0] HỆ THỐNG THIÊN TƯỚNG

10/12/2019

Chư vị Kiếm Hữu Thân Mến, 

Trong phiên bản 3.0 "Hỏa Chiến Thành Viễn Cổ" lần này, Tiểu Hy xin giới thiệu tới chư vị Kiếm Hữu hệ thống Thiên Tướng. Để mở được Thiên Tướng, Kiếm Hữu phải đạt phi thăng lv130, thu thập đủ các mảnh trong Ảo Ảnh Viễn Cổ. Tham gia Ảo Ảnh Viễn Cổ, diệt quái, diệt Sứ Giả Viễn Cổ để nhận các nguyên liệu Thiên Tướng

1. Hiên Viên Tướng Buff Thủ

2. Thần Nông Tướng Buff Xuyên Thấu

3. Xi Vưu Tướng Buff Máu

4.  Hạo Thiên Tướng Buff Công

5. Phục Hi Tướng Buff Sát Thương

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ