Tải Game

[HOT] Chuỗi sự kiện Big Update 3.0

10/12/2019

Bản cập nhật 3.0 HỎA CHIẾN THÀNH VIỄN CỔ đã cập bến, BQT xin gửi tới chư vị Kiếm hữu chuỗi sự kiện đặc biệt chào mừng update lần này.

Thời gian: 10/12 - 12/12/2019

1. Ưu đãi tích lũy nhận cờ Phiên Phiên, Y phục Mộ Vân - Mộ Tuyết, Tọa kỹ Tuần Lộc,...

2. Đua TOP tiêu nhận thần binh Thanh Hồng

3. Sự kiện Ngày Lễ Vui Vẻ cơ hội nhận Ảo hóa Pháp Bảo, Linh Đồng Cực hiếm

4. Farm Boss đổi đồ, nhận set thời trang Nguyên Thị, set thời trang Viễn Tưởng , danh hiệu Mùa đông Không Lạnh và các nguyên liệu khác

5. Sự kiện mua chung liên server nhận tọa kỵ băng Tuyết Phong, gói tiên trận hồng, đá thần nguyên

Ngoài ra còn có thưởng đăng nhập hàng ngày, sự kiện đổi vật phẩm nhận y phục viễn tưởng, y phục nguyên thị, Danh hiệu Mùa Đông Không Lạnh, Sào huyệt Boss,

Tiểu Hy chúc toàn thể Kiếm Hữu có khoảng thời gian chơi game Kiếm Ma 3D vui vẻ!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ