Tải Game

[Tính năng] Giao dịch trực tiếp

19/06/2019

Kiếm hữu thân mến,

Giao dịch tại dị giới của Kiếm Ma 3D được diễn ra tự do, chư vị có thể thoải mái mua bán vật phẩm mình cần, đặt pass để giao dịch trực tiếp hoặc chủ động rao mua.

Để bắt đầu giao dịch, Kiếm hữu vào mục "Chợ" tại giao diện chính và làm theo hướng dẫn sau:

1. Mua vật phẩm

 • Tại sạp hàng chọn mục "Mua"
 • Chọn loại vật phẩm mà mình cần
 • Có thể lọc vật phẩm theo bậc, phẩm, có hoặc không có mật khẩu
 • Trong danh sách vật phẩm, dùng Ngọc không khóa để mua đồ Kiếm hữu muốn

2. Bán vật phẩm

 • Tại sạp hàng chọn mục "Bán"
 • Chọn vật phẩm muốn bán rồi nhấn "Lên kệ"
 • Thiết lập số lượng, đơn giá, mật khẩu (VIP4 trở lên)

3. Rao mua vật phẩm

 • Tại mục "Muốn mua" chọn "Tôi muốn mua"
 • Chọn vật phẩm mà mình cần mua
 • Thiết lập số lượng, giá muốn mua (cần phải ứng trước đúng số Ngọc này)

4. Lưu ý:

 • Ngọc dùng để giao dịch là Ngọc không khóa
 • Vật phẩm đã khóa hoặc bị giới hạn thời gian không thể bán
 • Tiêu phí ở chợ không tính vào sự kiện và EXP VIP
 • Ngày thứ 8 mở server sẽ mở rộng thành chợ liên server
 • VIP4 trở lên mới được đặt mật khẩu khi bán, người mua phải nhập đúng mật khẩu mới có thể mua
 • VIP2 trở lên thuế khi bán vật phẩm giảm từ 20% xuống còn 10%
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ