Tải Game

[Tính năng] Rèn

14/06/2019

Kiếm Hữu thân mến,

Rèn là tính năng giúp người chơi lựa chọn các phương thức để thay đổi thuộc tính cũng như tăng các chỉ số cho trang bị và nhân vật của mình

I. Tẩy Luyện

  • Cấp mở: Lv 280 
  • Hướng dẫn: 

- Trên giao diện game, chọn Rèn > Tẩy luyện 

- Tiêu hao 100 tiên ngọc khóa để mở ô tẩy luyện

- Tiêu hao 50 tiên ngọc không khóa chắc chắn tẩy luyện được 1 thuộc tính VÀNG trở lên

- Tối đa mở được 3 ô tẩy luyện.

- Tiêu hao "Đá tẩy luyện" để tẩy luyện thuộc tính trang bị 

- Khi thay đổi trang bị, thuộc tính được kế thừa sang các trang bị mới

II. Khảm ngọc

  • Cấp mở: Lv120
  • Hướng dẫn khảm ngọc:

- Trên giao diện game, chọn Rèn -> Ngọc

- Trang bị có bậc tương ứng sẽ kích hoạt lỗ khảm

- Mỗi lỗ khảm sẽ tương ứng và khảm được loại ngọc quy định. Không thể khảm loại khác 

- Tổng cấp Ngọc trên trang bị đạt mốc sẽ kích hoạt thuộc tính 

III. Cường hóa trang bị

Cường hóa trang bị không chỉ giúp các Kiếm Hữu tăng cường sức mạnh, mà còn thể hiện thần thái và diện mạo siêu phàm. 

  • Cấp mở: Lv 55
  • Hướng dẫn:

- Tiêu hao Vàng để cường hóa bậc trang bị 

- Bậc trang bị cao nhất có thể cường hóa là cấp 300

- Thay trang bị khác cùng cấp sao sẽ giữ nguyên cấp cường hóa, trang bị có cấp sao cao hơn sẽ không được giữ cấp cường hóa cũ. 

- Có thể sử dụng cường hóa nhanh để tự động tăng bậc. 

- Cường hóa tiền tố: 

  • Tiêu hao Đá Kiên Cố trang bị, tăng thuộc tính tiền tố cho trang bị 
  • Đá Kiên Cố có thể thu thập khi tham gia hoạt động bang Thông Thiên Tháp

- Cường hóa hậu tố: 

  • Tiêu hao vật phẩm Đá trang bị Tiên để khảm trang bị, tăng thuộc tính hậu tố
  • Đá trang bị Tiên có thể nhận được thông qua các sự kiện

IV. Bộ trang bị

1. Trang bị Hoàn Mỹ

- Tiêu hao Đá Hoàn Mỹ để rèn bộ trang bị. Mỗi trang bị cần số lượng Đá Hoàn Mỹ khác nhau. 

- Thu thập đủ 2 - 4 - 6 trang bị Hoàn Mỹ cùng bộ sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn tương ứng với các mốc bộ trang bị

- Đổi trang bị sẽ trả lại nguyên liệu đã sử dụng.

 2. Trang bị Truyền Thuyết

- Người chơi cần có đủ bộ trang bị Hoàn Mỹ mới có thể Rèn trang bị Truyền Thuyết 

- Tiêu hao Đá Hoàn Mỹ và Truyền Thuyết để rèn bộ trang bị. Mỗi trang bị cần số lượng đá sử dụng khác nhau. 

- Thu thập đủ 2 - 4 - 6 trang bị Truyền Thuyết cùng bộ sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn tương ứng với các mốc bộ trang bị

- Đổi trang bị sẽ trả lại nguyên liệu đã sử dụng.

V. Thức Tỉnh 

- Yêu cầu: Trang bị phẩm Đỏ 2 Sao Bậc 6 trở lên có thể thức tỉnh 

- Tiêu hao Đá Thức Tỉnh để thức tỉnh trang bị, tăng thuộc tính. 

- Đá Thức Tỉnh có thể thu thập tại phụ bản Vân Đỉnh Thiên Cung.

- Ngoài ra, người chơi có thể sử dụng Sách Phụ Ma để khảm trang bị, tăng cấp sát thương cho nhân vật.

Sách Phụ Ma cũng có thể tìm thấy tại phụ bản Vân Đỉnh Thiên Cung.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ