Tải Game

[Tính năng] Đồ giám

12/06/2019

Kiếm Hữu thân mến, 

Đồ giám là 1 tính năng sưu tầm thẻ rất đặc sắc tại Kiếm Ma 3D. Huynh tỷ có thể sưu tầm các thẻ đồ giám để tăng lực chiến cũng như chỉ số cho nhân vật.

1. Đồ giám BOSS

  • Cấp mở: LV 200 
  • Cách nhận: Boss tự do, Boss VIP
  • Hướng dẫn: 

- Trong giao diện Đồ giám sẽ hiển thị thông tin thẻ bài đồ giám có thể thu thập và đã thu thập được.

- Có 5 cấp độ thẻ bài quái vật theo thứ tự từ: Lam -> Tím -> Vàng -> Cam -> Đỏ

- Mỗi đồ giám gia tăng chỉ số khác nhau và có thể tăng tối đa 5 sao. 

 

2. Đồ Giám Tiên Trận

  • Cấp mở: Lv 320
  • Cách nhận: thông qua các sự kiện và phụ bản Di Tiên Trận 
  • Hướng dẫn

-  Trong giao diện Đồ giám sẽ hiển thị thông tin thẻ bài đồ giám có thể thu thập và đã thu thập được.

- Có 5 cấp độ thẻ bài tiên trận theo thứ tự từ: Lam -> Tím -> Vàng -> Cam -> Đỏ

- Mỗi đồ giám gia tăng chỉ số khác nhau và có thể tăng tối đa 5 sao. 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ