Tải Game

[Tính năng] Bang Hội

12/06/2019

Kiếm Hữu thân mến,

Kiếm Ma 3D xây dựng hệ thống và tính năng Bang Hội vô cùng hoàn thiện với vô vàn hoạt động dành riêng cho các thành viên Bang Hội. Các thành viên đoàn kết sẽ cùng nhau hoàn thành và xây dựng Bang Hội ngày càng vững mạnh

1. Tạo bang 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có thể lựa chọn tạo bang hoặc vào bang hiện có 

- Tạo bang cần tiêu hao 200 Tiên ngọc Khóa và trở thành Bang chủ 

2. Thủ Hộ Bang

- Các thành viên làm nhiệm vụ bang để thăng cấp bang, từ đó tăng cấp Thánh Thú của bang và thu thập Đá Vinh Dự

- Thánh Thú tăng cấp sẽ mở kỹ năng buff, dùng Đá Vinh Dự để tăng cấp kỹ năng. Chỉ số kỹ năng sẽ cộng trực tiếp vào cho tất cả các thành viên bang

3. Kho bang 

- Kho chung dùng để trao đổi vật phẩm, trang bị giữa các thành viên bang. Lấy đồ trong kho bang cần điểm kho.

- Gửi đồ vào kho bang sẽ nhận được điểm kho dùng để đổi đồ. 

4. Shop Bang hội

- Sử dụng cống hiến bang để mua các vật phẩm ưu đãi. Mỗi vật phẩm sẽ giới hạn lượt mua. 

5. Boss Bang - Bảo vệ bang hội

 • Cấp mở: Lv 180
 • Đối tượng: Bang hội
 • Thời gian: Thứ 3, 5, 7 từ 20:30 - 20:45
 • Phần thưởng: EXP
 • Hướng dẫn:

- Sau khi mở sự kiện, người chơi có thể vào Map sự kiện và bắt đầu bảo vệ tháp bang

- Quái chia 3 đường tấn công, tiêu diệt quái xong thì tất cả người chơi tham gia sự kiện đều nhận được EXP mức cao.

- NPC của bên Thủ chia thành NPC căn cứ và NPC Tháp Thủ trái và phải

- NPC còn sống càng nhiều, buff EXP càng nhiều

- Tiêu diệt toàn bộ quái hoặc NPC căn cứ chết thì sự kiện kết thúc

- Tiêu diệt hết quái thì sẽ căn cứ vào tình hình sống sót của NPC để nhận thêm thưởng

6. Tiệc bang

 • Cấp mở: Lv 120
 • Đối tượng: Bang hội 
 • Phần thưởng: tra bị, exp 
 • Hướng dẫn:

​- Bang chủ hoặc bang phó mở sự kiện và triệu tập bang hội. 

- Tiêu hao 7000 đá phong ấn hoặc 1 sách Nam Man

- Bang hội khiêu chiến bí cảnh, phần thưởng nhận được sẽ chia đều thành viên bang

7. Thông Thiên Tháp 

 • Cấp mở: Lv 120
 • Đối tượng: Bang hội 
 • Phần thưởng: tra bị, exp 
 • Hướng dẫn:

- Tổ đội 3 người khiêu chiến Thông Thiên Tháp 

- Vượt 10 tầng sẽ có 1 tầng Boss, vượt Boss sẽ nhận x2 thưởng

- Có thể reset lại tầng để khiêu chiến từ đầu. Sau khi reset sẽ trở về tầng 1

- Mỗi lần bắt đầu khiêu chiến sẽ là tầng thấp nhất của thành viên trong đội 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ