Tải Game

[Tính năng] Pháp Bảo

12/06/2019

Kiếm Hữu thân mến,

Tại Dị giới, mỗi Kiếm hữu khi tu luyện đều có Pháp Bảo của riêng mình.

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Lv 10 sẽ mở hệ thống Pháp Bảo, người chơi sẽ nhận được Hồn Thiên Kính.

Pháp Bảo sẽ không thay đổi hình dáng mỗi khi tiến cấp, tuy nhiên khi nâng cấp sao, Pháp Bảo sẽ đem đến lực chiến tăng cường cho chủ nhân của mình.

1. Tăng bậc Pháp bảo

- Hồn Thiên Kính sau khi nhận sẽ là bậc 1 và 1 sao. Sử dụng Đá Pháp Bảo để tăng sao Hồn Thiên Kính

- Pháp bảo có kỹ năng chủ động riêng và có 5 kỹ năng bị động. Đạt cấp sao nhất định sẽ mở khóa kỹ năng bị động tương ứng.

- Sử dụng nguyên liệu: Pháp linh Tham Lang, Thiên Xu, Phá Quân để tăng chỉ số Pháp bảo, các chỉ số này sẽ cộng dồn trực tiếp vào chỉ số nhân vật

2. Ảo hóa Pháp bảo

Ảo hóa Pháp bảo có hình dạng và kỹ năng chủ động riêng. Kích hoạt chuyển sinh sẽ mở khóa sử dụng ảo hóa mới.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ